יום ד', יז’ באייר תשע”ט
איר- "אני ה' רופאך"
פורסם: 10:07 (15/05/19) אבי אפרתי
אייר אותיות "יאיר", רמז שהאור יאיר, חודש זה זוכים אנו לאור ולשפע גדול-
חודש שבו החל לרדת המן
החלו לבנות את בית המקדש
בחודש הזה יש את אור ההילולה של רבי מאיר בעל הנס.
בחודש זה מאיר האור של רבי שמעון בר יוחאי, צדיק יסוד עולם,
ל"ג בעומר, בחודש הזה יש לנו פסח שני בי"ד באייר הזדמנות נוספת "שאין דבר אבוד, תמיד ניתן לתקן , החודש זה כולו מדאורייתא" ( מהתורה) , שסופרים בו את ספירת העומר כל החודש, לכן יש בחודש זה קדושה מיוחדת שאין בשאר החודשים,
יהי רצון שנזכה לאור גדול ועל ידי זה להתקדם למתן תורה בהוספת קדושה וטהרה. אמן !