יום ג', ז’ בחשון תשע”ט
ימי עיון לשנת תשע"ז
פורסם: 08:28 (19/07/17) אבי אפרתי
מוזמנות להירשם במזכירות לימי עיון בתאריכים:
כ"ט תמוז,א'-ב' אב
עלות: 80 ש"ח
התוכנית נמצאת באתר