יום ש', יא’ באדר א' תשע”ט
ברכות למחזור כ"ג לסיום שנת המדרשה בהצלחה בכול אשר תלכו
פורסם: 12:24 (25/12/18) אבי אפרתי
ה' יברך אתכם בכל מעשי ידיכם!