יום ד', יז’ באייר תשע”ט
ימי ההיכרות במדרשה שלנו בתוכנית:שיעורים מפי רבני המדרשה, היכרות עם הבנות וראיון. ברוכות הבאות!

אם את עדיין מתלבטתאנחנו מזמינים אותך לבוא למדרשה,לחוות את המקום מקרוב:שיעורים מפי רבני המדרשה, ראיון ופגישה עם הבנות שלומדות פה השנה.לפרטים נוספים 0502007939 אורלי.בואי בשמחה(: