יום ד', יז’ באייר תשע”ט
מי שמכירה את המדרשה בנוב תראה שהמערכת כמעט ואינה משתנה משנה לשנה.אך אין זה נכון.כי מי שבונה את המערכת האמיתית. אלו הבנות שמשקיעות את זמנם ועצמיותן בלימוד בבית המדרש.הרבנים וצוות המדרשה מעניקים את מיטב כוחם ורצונם ללמד ולהטיב עם הבנות.לך- נשאר לפתוח את הלב ולקבל. ולהתקדם..."אין אדם קונה שום מהלך, כי אם מתוכיותו, מעצמותו הפנימית, ולא ממה שבא לו מבחוץ.כי המקרים (=החיצוניים) אינם מולידים את האושר האמיתי. אבל הלא התורה והמצוות הן עצמיות האושר, והם באות מחוצה לו? אומנם כאשר נתבונן נמצא, שכל אחד משיג מהתורה והמצוות, רק מה שצפון בפנימיותו"(הראי"ה קוק)

ראשון שני שלישי רביעי חמישי 8:10 - 9:10 טיול/ טיול 10:30 הרב חי באב"ד 12:30 הבית היהודי דניאלה ון-דייק תפילת שמונה עשרה שירית סדן תרי עשר\השתלשלות תושב"ע הרב אורי סדן מידות ומועדים הרב עמוס שושן סוגיות בתורת הרא"יה תמר גוטמן הפסקת בוקר 10:00 - 11:00 מסילת ישרים הרב חי באב"ד ספר בראשית הרב עמוס בדש "אורות"-הראי"ה קוק הרב אלעזר נאה מסילת ישרים הרב חי באב"ד לימוד עצמי עד 11:45 11:00 - 11:40 11:10 מסילת ישרים הרב חי באב"ד פרקי אבות לימוד עצמי לימוד עצמי עד 11:45 הבית היהודי דניאלה וו-דייק 12:00 - 13:00 12:10-12:50 לימוד עצמי 12:10 ספר יהושע- השער לא"י ורד שמחי שיחת מדרשה ה פ ס ק ת צ ה ר י ם 15:40 - 16:40 "את פניך ד' אבקש" הילה וינטר "דברים" הרב אילן פרלמן הלכות שבת,חגים,כשרות הרב ישי סמואל "לראות בטוב ד'" הילה וינטר מעגל השנה הרב נתי אריה 16:50 - 17:50 "אם הבנים שמחה" דבורה בר חסידות- "שפת אמת" הרב יוני גלר סיפורי ר' נחמן הרב איתן פרומוב עיון תפילה הרב שמעיה כרמל הלכות שבת,חגים,כשרות הרב ישי סמואל 18:00 - 19:00 סוגיות בפרשת שבוע נחמי טישלר שירת האמונה של ימינו יעל איראל ספר הכוזרי הרב ערן מזרחי שמונה פרקים לרמב"ם הרב דוד צוקרמן חסידות- "שפת אמת" הרב יוני גלר ה פ ס ק ת ע ר ב 20:30-21:30 סוגיות באמונה הרב רן שם טוב 20:30-21:15 תשתיות באמונה ובחינוך הרב בני סופר אורלי סדנא פעילות חברותות- נוב סיפורי ר' נחמן הרב איתן פרומוב 21:40 סדנת כתיבה יוצרת אסתי שדה