יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
שנה חדשה. בית מדרש מתחדש.

מי שמכירה את המדרשה בנוב תראה שהמערכת כמעט ואינה משתנה משנה לשנה. אך אין זה נכון. כי מי שבונה את המערכת האמיתית. אלו הבנות שמשקיעות את זמנם ועצמיותן בלימוד בבית המדרש. הרבנים וצוות המדרשה מעניקים את מיטב כוחם ורצונם ללמד ולהטיב עם הבנות. לך- נשאר לפתוח את הלב ולקבל. ולהתקדם... "אין אדם קונה שום מהלך, כי אם מתוכיותו, מעצמותו הפנימית, ולא ממה שבא לו מבחוץ. כי המקרים (=החיצוניים) אינם מולידים את האושר האמיתי. אבל הלא התורה והמצוות הן עצמיות האושר, והם באות מחוצה לו? אומנם כאשר נתבונן נמצא, שכל אחד משיג מהתורה והמצוות, רק מה שצפון בפנימיותו" (הראי"ה קוק)