יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
צום עשרה בטבת, המציין את תחילת המצור על ירושלים, הוא אחד מארבעה ימים בשנה, המציינים לנו תקופות בהיסטוריה היהודית. מלבד זאת, התרחשו בסמוך ליום זה, אירועים קשים נוספים. הרב עמוס שושן סוקר אירועים אלו.

בנוסף ליום עשרה בטבת, עברו על העם היהודי לדורותיו אירועים נוספים אשר השפיעו ומשפיעים רבות:ח' טבת- התרחש תרגום השבעים.ט' טבת- פטירתו של עזרא הסופר.י' טבת- יום הקדיש בכללי ויום השואה היהודי.על אירועים אלו והשפעתם ראו בהרחבה בקובץ המצורף.