יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
נרות החנוכה מזכירים לנו שאנו פח שמן טהור. הם מחברים אותנו לגבורת טהרת הבית של אבותינו הקדושים. דבריו של הרב חי באב"ד, ראש המדרשה לכבוד חנוכה

הדלקת נרות חנוכה עומדת על פתחנו ממש, על פתח הבית היהודי. אחד הדברים המרכזיים שבהם התמקדו היוונים בגזירותיהם היה, הפגיעה בטהרת בנות ישראל, בטהרת הבית היהודי. בין שאר גזירותיהם, גזרו את הגזירה הנוראית שבתולה הנישאת, תיבעל בליל כלולותיה להגמון תחילה. היוונים הבינו בשכלם והרגישו בחושם, כי מול תרבותם "המפוארת" המתפשטת והשואבת דרך יצרי האדם את רוב העולם, עומד עם קטן ועתיק, שכל מהותו היא, לקרוא את שם ד' בעולם. עם שמהותו הוא היפך "תרבותם". עם שעניינו לא לתת ליצרים מעמד עצמאי, מוביל ושולט, אלא לרתום את כל כוחות האדם, בקדושה ובטהרה לעבודת ד', כשהיסוד לכול הוא טהרת הבית היהודי וצניעות בניו ובנותיו. מאבק האיתנים הזה בין מלכות החומר למלכות הרוח לא תם. המאבק הזה במלבושיו השונים עדיין נמשך. נרות החנוכה מזכירים לנו שאנחנו פך שמן טהור. הם מחברים אותנו לגבורת הטהרה של אבותינו הקדושים, ומזרימים בנו חיות של אש קודש, להוביל אט אט את עצמנו ואת העולם כולו אל הר בית ד'