יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
חנוכה עומד על פתחנו, החג הארוך ביותר. עלמה קבעו חג כזה ארוך?הרב עמוס בדש משיב על כך.

נכנסנו לחודש כסלו, חנוכה עומד לפתחנו, החג הארוך ביותר. על מה קבעו חג כזה ארוך? על נצחון במלחמה? אך בהרבה מלחמות ניצחנו ולא נקבע חג. אז אולי על הנס? אבל הרבה ניסים חווה עם ישראל ולא נקבע חג. אז אולי הנס והמלחמה יחד? האם יש לנו מלחמה בה היו יותר ניסים ממלחמתו של יהושע במלכי הדרום? במלחמה זו היה נצחון אדיר משולב בניסים כמו נפילת אבנים מהשמים על האויב, ועצירת השמש באמצע היום בשמים! אז מה טעמו של חג ארוך כל כך? התעוררות! קומץ של מאמינים בתורה ובלאומיות, שינה מציאות בשטח. מתי מעט מול האימפריה היוונית האדירה. בתחילה לא האמינו בהם, אך לאט לאט, הפכו לכח משמעותי, שהחזיר את כח התורה, השלטון הלאומי. שנה לאחר מכן, קבעו חכמים לחוג את חג האורים, להדליק אור שמוסיף והולך. כשם שגיבורינו הוסיפו אור באומה, חיים של תורה, חיים של שלטון יהודי בארץ ישראל, כך גם אנחנו בדורנו, ממשיכים להאיר את אור החנוכה, וממנו לשאוב הרבה אור לקיום יהודי ועצמאי בארצנו. חודש טוב וחנוכה שמח, הרב עמוס בדש מלמד שיעורים בתנ"ך במדרשת נוב