יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
צוות המלמדים במדרשת נוב, מורי דרך ידועים ומנוסים, הן באורחות החיים והן בדעת תורה.

צוות המדרשה כולל רבנים ונשים תושבי הגולן, רבני היישובים, ר"מים מישיבת ההסדר של הישיבה התיכונית והמכינה בקשת. הקשר של הבנות עם צוות המדרשה פתוח ועמוק לכל אורך שנת הלימודים, וגם הרבה מעבר לכך, למי שמטפחת אותו. הרב חי באב"ד ראש המדרשה, תושב מושב נוב. למד בישיבת מרכז הרב ובכולל "האידרא". מלמד פרקי אבות ומסילת ישרים. חסיה באב"ד תושבת נוב מלווה של בנות. הרב יהושע ון דייק רב המושב רמת מגשימים, ר"מ במכינת קשת נחושה. למד בישיבת מרכז הרב. מלמד סוגיות חינוכיות ואמוניות עפ"י פרשת השבוע. דניאלה ון-דייק תושבת רמת מגשימים מלמדת תכנית הבית היהודי ונשים הרב יוני גלר תושב חיספין, ר"מ בישיבה התיכונית בחיספין, למד בישיבת הגולן ובכולל מלמד שפת אמת וחסידות. הרב אילן פרלמן תושב מושב קשת, ר"מ במכינה הצבאית "קשת נחושה" מלמד ספר דברים כתבי מהר"ל. הרב אלעזר נאה רב המושב קשת. למד בישיבת מרכז הרב. מלמד כתבי הרב קוק. הרב עמוס בדש תושב מושב קשת, ר"מ במכינה בקשת, מלמד תנ"ך יעל אריאל תושבת מושב נוב מלמדת שירת האמונה של ימינו הרב עמוס שושן תושב חיספין, רב ישובי רכס פוריה והסביבה. בוגר ישיבת הגולן והכולל שבישיבה. מלמד מידות ומועדים הרב דוד צוקרמן תושב חיספין, מנהל ת"ת קשת. למד בישיבת מרכז הרב מלמד שמונה פרקים לרמב"ם. הרב אמיתי שפירא תושב חיספין, ר"מ בישיבה התיכונית בחיספין, בוגר ישיבת הגולן והכולל שבישיבה. מלמד פרשת שבוע במדרש. אסתי שדה תושבת נוב עורכת סדנת כתיבה יוצרת. דבורה בר תושבת נוב מלמדת רגש ורצון בעבודת ד'. הרב נתנאל אריה תושב חיספין, ר"מ בישיבת הגולן, למד בישיבת הגולן ובכולל שבישיבה. מלמד מעגל השנה-"דבר בעיתו". הרב ישי סמואל רב מושב יונתן, ראש כולל הלכה בישיבת הגולן ורב כשרות רבנות הגולן. מלמד הלכות שבת יו"ט וכשרות. הרב איתן פרומוב תושב חספין, למד בישיבת ההסדר הגולן, ר"מ בישיבה התיכונית בחספין מלמד חובת התלמידים וסיפורי מעשיות ר' נחמן הילה וינטר תושבת חספין מלמדת לראות בטוב ד' הרב אורי סדן רב המושב נוב, למד בישיבת ירוחם ובכולל דיינות ארץ חמדה. מלמד השתלשלות תורה שבע"פ הרב ערן מזרחי תושב חיספין, לומד ומלמד בישיבת הגולן ור"מ הישיבה התיכונית בחיספין מלמד ספר הכוזרי. הרב רן שם טוב תושב חיספין, ראש הישיבה התיכונית אלוני הבשן, בוגר ישיבת הגולן והכולל שבישיבה. מלמד סוגיות באמונה הרב שמעיה כרמל תושב נוב, ר"מ בישיבה התיכונית אורות הזורעים מלמד עיון תפילה ורד שימחיתושבת קשתמלמדת ספר יהושע- השער לארץ ישראל נחמי טישלרתושבת חספיןמלמדת סוגיות בפרשת השבוע שירית סדןתושבת נובמלמדת תפילת שמונה עשרה

 
הרב חי באב"ד ראש המדרשה ומקימה מעל 20 שנהאורלי יונה- אם בית, מלוה את הבנות בחום אמונה ואהבההרב דוד צוקרמןדבורה בר
הרב עמוס שושןהרב נתי אריההרב אמיתי שפירא