יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
אודות הקמת המדרשה לבנות בנוב

מדרשה לבנות בנוב - רמת הגולן ‎‎המדרשה לבנות בנוב הוקמה בשנת תשנ"ה, בשלהי המאבק על הגולן, ע"י קבוצת חברים בני מושב נוב שהבינו כי האחיזה שלנו בארץ ישראל ובגולן תהיה איתנה,רק כשהשורשים בארץ ינקו מטל שמיים.במדרשה לומדות בוגרות יב', בוגרות שירות לאומי ושירות צבאיבצומת הדרכים המרכזית בחיים על סף בנית בית והקמת משפחה.בין נופיו הקסומים של הגולן ובשיתוף עם אנשי שדה וחובשי בית המדרשהופכת שנת המדרשה לשנה של עצירה ממרוץ החיים, לבירור הכרחי ומעמיקביחס לכל הדברים הגדולים שגדלנו עליהם בבית, ביה"ס ובתנועת הנוער:מי אני, מי הוא עם ישראל, מה הקשר שלי עם רבש"ע, עם התורה ועם ארץ ישראל